2009. március 23., hétfő

Showtime


This is a little purse I made this weekend for my daughter from my new birthday Tilda's book. Or in fact my ONLY Tilda's book :-)

Ezt a pénztárcát a szülinapi Tilda könyvemből, azaz az egyetlen Tilda könyvemből csináltam a kislányomnak a hétvégén.


The little Playmobil figure is not made by me, it is just to see the size of the purse, as you all very well know :-) But it is cute, nonetheless.

A Playmobil figurát nem én csináltam, csak méretaránynak tettem oda, mint nyilván sejtitek. De azért édes.


The dots fabric I bought for a pair of shorts for my daughter and also for backing. The flowers will be on a dress for my daughter.

A pöttyös anyagot a lányom rövidnadrágjához és takaró hátuljának vettem. A virágok pedig a kislányom ruháját fogják díszíteni.


I went to buy some fabrics for my daughter's summer clothes - see above - and ended with a few half metres of fabrics for myself as well... Well, it WAS my birthday that day, I deserved it, didn't I? I knew you would agree...

A lányom nyári ruháihoz akartam anyagokat venni, de becsúszott néhány félméteres darab magamnak is. Végülis a szülinapom volt, megérdemeltem, nem? Tudtam, hogy egyetértünk...

And these are my precious fabrics from London: a Moda jelly roll, a Moda charm pack, and 3 FQs. And it is just as well that I had ordered them, because you will not believe it, but on my birthday trip to London I DID NOT BUY any fabrics. It was not because of lack of desire, but because of lack of possibility...

Ezek pedig az édesdrága londoni anyagaim: egy Moda jelly roll, egy Moda charm pack, és 3 FQ. Még szerencse, hogy megrendeltem őket, mert hiszitek vagy sem, de a szülinapi utamon Londonban nem vettem egy fia anyagot sem. Nem mintha nem akartam volna, de nem volt rá lehetőségem...